Skip to content

Latest News

For all the latest news about our sites, customers and the global offshore renewable energy sector.

Adroddiad cwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) ar gyfer Parth Arddangos Sir Benfro

Heddiw, cyflwynodd Wave Hub Limited (WHL) adroddiad cwmpasu amgylcheddol i Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Sefydliad Rheoli Morol ar gyfer Parth Arddangos Sir Benfro (PDZ). Mae'r adroddiad yn ystyried cymysgedd o ynni tonnau a thechnoleg gwynt symudol gyda chyfanswm cynhyrchu trydan o 100MW ac mae'n gofyn am farn ffurfiol ar ba faterion y dylid eu hystyried gan Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA).

About Us Icon

About Us

Wave Hub Limited, based in Hayle, Cornwall (UK), manages offshore test sites to advance the development of offshore renewable energy technologies.

Read more
Our Customers Icon

Developers

Wave Hub Limited supports a wide variety of marine renewable energy developers and have an international customer base.

Read more
Contact Us Icon

Contact Us

Our office is based in Hayle in Cornwall and we have a specialist team that is here to help.

Read more